Uzaktan çalışma, Yönetmelikte ifade edildiği üzere, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. Günümüzdeki COVID 19 pandemisin iş hukukuna ve çalışma hayatına etkisi göz önüne alındığında uzaktan çalışma, tüm iş konuları açısından son derece önemlidir.

Türk hukukunda uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemek maksadıyla “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” yayımlanmıştır. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca uzaktan çalışanları ve bunların işverenlerini kapsayan Yönetmelik, 10/03/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Categories:

Comments are closed