Güncel Gelişmeler

Hukuk Genel Kurulunun 2021 tarihli kararına konu olayda, taşınmazın sahibi, müşterek kiracılar aleyhinde icra takibine girişmiştir. […]