[:tr] Deniz ticaretinin en önemli belgelerinden biri olan konişmentolarda yetkili mahkemeye ilişkin kayıtların mevcudiyeti ve yapılan […]