Güncel Gelişmeler

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun kira sözleşmesinin düzenlendiği dördüncü bölümünde kiraya verenin kira sözleşmesini feshetme hakkı […]
Hukuk Genel Kurulunun 2021 tarihli kararına konu olayda, taşınmazın sahibi, müşterek kiracılar aleyhinde icra takibine girişmiştir. […]