[:tr]

Uluslararası ticaret hukuku, uluslararası satım sözleşmelerini, milletlerarası ticari tahkimi, akreditifi, teslim şekillerini hatta uluslararası taşımayı bünyesinde barındıran geniş bir hukuk dalıdır. Bu manada UCP 600 sayılı kurallar, Incoterms 2010, ICC tahkim kuralları, taşıma senetleri uluslararası ticaret hukukunun araştırma konuları arasındadır. Uluslararası ticaret hukukunun kaynakları arasında ticari örf adet ile CISG, yani 1980 tarihli Viyana Satım Antlaşması da yer almaktadır.

Aksoy Hukuk Bürosu, farklı ülkelerdeki alıcı ile satıcı arasında kurulan satım sözleşmeleri, satıma konu eşyanın gönderilmesine yönelik akdedilen denizyolu, karayolu ya da havayolu taşıma sözleşmeleri, ödeme yöntemi olarak akreditif, ayrıca yük sigortası ile taşıma senetleri ve özellikle konişmentodan kaynaklanan uyuşmazlıklarda uzman hukukçularıyla yardıma hazırdır.

Büromuzda uluslararası ticaret hukukuyla alakalı özellikle aşağıdaki iş ve davalarda hizmet sunulmaktadır.

 • ICC tahkimi
 • Akreditif / UCP 600
 • Incoterms
 • Uluslararası satım sözleşmelerin hazırlanması ve kontrolü
 • Taşıma senetleri
 • CISG
[:en]

International trade law is a wide branch of private law that includes international sales contracts, international commercial arbitration, letters of credit, delivery methods and international transportation. In this sense, the rules numbered UCP 600, Incoterms 2010/2020, ICC arbitration rules, bills of lading are among the research subjects of international trade law. Aksoy Law Firm is ready to help with its expert lawyers on the international sales contracts, maritime, road or air transport contracts, as well as cargo insurance and especially on disputes arising from the bills of lading. Our office provides services in the following claims related to international trade law:

 • ICC arbitration
 • Letter of Credit / UCP 600
 • Incoterms 2020
 • Preparation and drafting international sales contracts
 • Bills of lading disputes
 • CISG
 • Customs
[:de]

Das internationale Handelsrecht ist ein wichtiges Bereich des Privatrechts, der internationale Kaufverträge, internationale Handelsschiedsverfahren, Akkreditive, Liefermethoden und internationale Transporte umfasst. In diesem Sinne zählen die Regeln mit den Nummern UCP 600, Incoterms 2010/2020, ICC Schiedsregeln, Konnossemente zu den Forschungsgegenständen des internationalen Handelsrechts. Die Fach Anwaltskanzlei Aksoy ist bereit, mit ihren erfahrenen Anwälten bei internationalen Kaufverträgen, See-, Straßen- oder Lufttransportverträgen sowie Transportversicherungen und insbesondere bei Streitigkeiten aus Konnossementen oder Multimodal Transporten zu helfen. Unsere Kanzlei erbringt Dienstleistungen in den folgenden Ansprüchen im internationalen Handelsrecht:

 • ICC-Schiedsverfahren
 • Akkreditiv / UCP 600
 • Incoterms 2020
 • Vorbereitung und Kontrolle von internationalen Kaufverträgen
 • Streitigkeiten aus Konnossementen
 • CISG
 • Zoll Probleme
[:]