Taşıma hukuku, bünyesinde eşya (kargo, yük, gönderi) taşıma sözleşmesi ve yolcu taşıma sözleşmesinin incelendiği bir hukuk alanıdır. Taşıma hukukunun özünde, taşımanın yapıldığı ortam kara, deniz, hava ya da demiryolu fark etmeksizin, taşınan eşyanın zıya, hasar veya geç teslimi dolayısıyla taşıyıcının sorumluluğu yer almaktadır. Yolcu taşımalarında ise, taşıyıcı, yolcunun ölümü, yaralanması, gecikmesi, bagajının hasarı, kaybı ve geç tesliminden sorumludur. Eşya ve yolcu taşımalarında taşıyıcının sorumluluğu özel çekme hakkı (SDR) üzerinden sınırlandırılmıştır. Ancak taşıyıcının kastı veya pervasızca davranışı söz konusu ise, taşıyıcı sınırlı sorumluluktan yararlanamaz. Bununla birlikte eşya taşıma sözleşmesinin ya da yolcu taşıma sözleşmesinin bir tarafı tüketici ise, uyuşmazlık 6502 sayılı Tüketici Kanununun kapsamında değerlendirilmektedir. Taşıma hukuku CMR, CIM, Montreal Sözleşmesi gibi uluslararası düzenlenmelerin mevzu bahis olduğu, uluslararası tipte taşıma senetlerinin kullanıldığı uzmanlık isteyen bir hukuk dalıdır. Aksoy Hukuk Bürosu özellikle taşıma hukukunda uzman düzeyde bilgiye sahiptir. Büromuz aşağıdaki hususlarda taşıma ilgililerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

 • CMR
 • CIM
 • Konteyner taşımaları
 • Ro-ro taşımaları
 • Taşıyıcının Sorumluluğu
 • Yük Sigortaları
 • Emtea nakliyat sigortası
 • Gümrük, lojistik uygulamaları
 • Yolcu hakları
 • Bagaj hasarı, kaybı geç teslimi
 • Rötar, denied boarding, uçuş iptali
 • Kargo taşımaları
 • Denizyoluyla yapılan yolcu taşımaları
 • Multimodal taşımalar
 • Taşıma senetleri