Uluslararası ticaret hukuku, uluslararası satım sözleşmelerini, milletlerarası ticari tahkimi, akreditifi, teslim şekillerini hatta uluslararası taşımayı bünyesinde barındıran geniş bir hukuk dalıdır. Bu manada UCP 600 sayılı kurallar, Incoterms 2010, ICC tahkim kuralları, taşıma senetleri uluslararası ticaret hukukunun araştırma konuları arasındadır. Uluslararası ticaret hukukunun kaynakları arasında ticari örf adet ile CISG, yani 1980 tarihli Viyana Satım Antlaşması da yer almaktadır.

Aksoy Hukuk Bürosu, farklı ülkelerdeki alıcı ile satıcı arasında kurulan satım sözleşmeleri, satıma konu eşyanın gönderilmesine yönelik akdedilen denizyolu, karayolu ya da havayolu taşıma sözleşmeleri, ödeme yöntemi olarak akreditif, ayrıca yük sigortası ile taşıma senetleri ve özellikle konişmentodan kaynaklanan uyuşmazlıklarda uzman hukukçularıyla yardıma hazırdır.

Büromuzda uluslararası ticaret hukukuyla alakalı özellikle aşağıdaki iş ve davalarda hizmet sunulmaktadır.

  • ICC tahkimi
  • Akreditif / UCP 600
  • Incoterms
  • Uluslararası satım sözleşmelerin hazırlanması ve kontrolü
  • Taşıma senetleri
  • CISG