6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 645 vd hükümleri kıymetli evraka ayrılmıştır. Kıymetli evrak, Kanunda “kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez” şeklinde tanımlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu kıymetli evrak adı altında poliçe, bono ve çek hakkında ayrıntılı hükümler barındırmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde 5941 sayılı Çek Kanunu yürürlüktedir. Aksoy Hukuk Bürosunda özellikle bono ve çeke dair hukuki uyuşmazlıklarda hizmet verilmektedir. Bu manada aşağıdaki iş ve davalar ile ilgili olarak iletişim sayfasından Büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

  • Senedin iptali
  • Senedin çalınması, kaybolması
  • Kambiyo senetlerine mahsus takip yolu
  • Senedin devri ve ciro
  • Açık senet, anlaşmaya aykırı senet doldurulması
  • Sahte imza, tehdit
  • Tacir çeki
  • İleri tarihli çek
  • Def’iler