Türk Ticaret Kanununun 1401 vd maddeleri sigorta sözleşmelerine ayrılmıştır. Kanunun sigorta sözleşmelerine dair kitabı içerisinde tüm sigorta türleri için cari olan genel hükümlere, mal ve sorumluluk sigortalarına dair özel hükümlere, ayrıca hayat, kaza ve hastalık sigortalarına yer verilmiştir. Bununla birlikte uygulamada özellikle mesleki sorumluluk sigortalarına (hekimin, mimarın vb), emtea (yük) nakliyat sigortalarına, kasko sigortalarına, zorunlu mali mesuliyet sigortalarına, trafik sigortalarına, seyahat sağlık sigortalarına, kredi hayat sigortalarına da rastlanmaktadır. Aksoy Hukuk Bürosu, sigorta hukuku ile ilgili tüm uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir. Büromuz özellikle aşağıdaki sigorta hukukuna has davalar üzerine yoğunlaşmaktadır: Yük sigortaları Kredi hayat sigortası Zirai sigortalar Taşıyıcının Sorumluluk Sigortası Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Tekne Sigortası CMR Sigortası P&I ve Hull&Machinery Kasko Sigortası Sorumluluk Sigortası Rücu Davaları[:en]

AKSOY Law Firm Lawyers specialized different areas of Turkish and International Insurance law such as Cargo Insurance, Liability Insurance, Legal Protection of Cargo Owners / Interests, P & I, CMR Liability Insurance, Hull & Machinery Insurance, Marine Insurance, Recourse Actions, Life Insurance and Aviation Insurance. More information about your legal leed on insurance law please dont hesitate to contact with our Lawyers.

P&I Claims Marine Cargo Insurance Hull&Machinery Coverage Life Insurance Liability Insurance Liability and Cargo Insurance on Transportation Sector Aviation Insurance [:de]

AKSOY Law Firm Anwalte sind Experte über verschiedene Gebiete von türkischen und internationalen Versicherungsrecht besonders über Transportversicherung, Haftpflichtversicherung, P&I im Seehandelsrecht, CMR Haftung Versicherung von Frachtführers, Hull & Machinery Versicherung, Marine Insurance, Lebensversicherung und Luftfahrtversicherung.

[:]