Aksoy Hukuk Bürosu, gemilerin tescilinden deniz kazalarına kadar geniş bir yelpazede deniz ticareti hukuku problemlerinin çözümünde yardımcı olmaktadır. Büromuz bu noktada başta Türkiye’deki liman şehirleri İstanbul, İzmir, Mersin, İskenderun, Antalya, Samsun, Trabzon olmak üzere Almanya, Çin, Panama, İngiltere ve Fransa’daki çözüm ortakları ile irtibat halindedir.

Aksoy Hukuk Bürosunda bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki deniz ticaretine özgü iş ve davalarda müvekkil şirket ve kişilere yardımcı olunmaktadır.

 • Geminin tescili, bayrak çekme, kabotaj
 • Geminin satımı
 • Gemi ipoteği sözleşmeleri ve finansman ilişkileri
 • Gemi kiralanması, bareboat chartering
 • Deniz iş hukuku, deniz iş sözleşmesi, armatör – gemiadamı arasındaki hukuki ilişkiler
 • Charter parties (Bareboat, Gencon, Baltime, NYPE vb)
 • Navlun sözleşmeleri, deniz yük senedi (Sea Waybill) ve konişmento (Bill of Lading)
 • Kaptan ve gemiadamlarının hak ve sorumlulukları
 • Gemiadamının hizmet sözleşmesinden doğan alacakları
 • Donatan / armatörün sorumluluğu davaları
 • Taşıyanın sorumluluğu, sınırlı sorumluluk, SDR, LLMC
 • Gemilerin ihtiyati haczi (arrest) ve seferden men edilmesi
 • Gemilerin serbest bırakılması
 • Çekilmeyen yükler ve tasfiye
 • Deniz kazaları ve çatma
 • Deniz raporu hazırlanması, dispeç hesapları
 • Denizcilik rizikolarına karşı sigortalar (P&I, Hull&Machinery, F&D)
 • Konteyner demurajı, detention uyuşmazlıkları
 • Müşterek avarya (York-Antwerp Rules)
 • Bunker contracts (yakıt tedariki)
 • Yükleme, boşaltma, istif davaları
 • Yat bağlama sözleşmesi
 • Marina ile ilgili hukuki problemler