Türk Ticaret Kanununun 1401 vd maddeleri sigorta sözleşmelerine ayrılmıştır. Kanunun sigorta sözleşmelerine dair kitabı içerisinde tüm sigorta türleri için cari olan genel hükümlere, mal ve sorumluluk sigortalarına dair özel hükümlere, ayrıca hayat, kaza ve hastalık sigortalarına yer verilmiştir. Bununla birlikte uygulamada özellikle mesleki sorumluluk sigortalarına (hekimin, mimarın vb), emtea (yük) nakliyat sigortalarına, kasko sigortalarına, zorunlu mali mesuliyet sigortalarına, trafik sigortalarına, seyahat sağlık sigortalarına, kredi hayat sigortalarına da rastlanmaktadır. Aksoy Hukuk Bürosu, sigorta hukuku ile ilgili tüm uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir. Büromuz özellikle aşağıdaki sigorta hukukuna has davalar üzerine yoğunlaşmaktadır:

Yük sigortaları Kredi hayat sigortası Zirai sigortalar Taşıyıcının Sorumluluk Sigortası Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Tekne Sigortası CMR Sigortası P&I ve Hull&Machinery Kasko Sigortası Sorumluluk Sigortası Rücu Davaları