[:tr]

İcra hukuku borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Bu manada icra hukuku, özellikle para borçlarının borçludan takip yoluyla tahsiline imkan veren müesseseleri inceler. Ancak icra hukuku, sadece para borçlarıyla sınırlı değildir. Nitekim kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanması için de icra hukukuna başvurulur. Bu manada kiralananın tahliyesi, çocuğun teslimi veya kişisel ilişki kurulması icra hukuku altında değerlendirilir. Aksoy Hukuk Bürosu aşağıdaki icra hukuku kapsamında yer alan iş, takip ve davalarda hizmet vermektedir:

  • İlamsız icra
  • Takibe itiraz
  • İtirazın iptali davası
  • Şikayet
  • İlamlı icra
  • Haciz, satış
  • Rehnin paraya çevrilmesi
  • İstihkak iddiası
[:]