[:tr]

Sağlık hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklar hekimin sorumluluğu üzerinde toplanmaktadır. Ancak hasta hakları karşısında hekimin de hakları olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte hastane işletenin sorumluluğu, devletin sorumluluğu ve hekimin mesleki sorumluluk sigortasına has uyuşmazlıklar da sağlık hukuku altında değerlendirilmektedir.

Aksoy Hukuk Bürosunda hem hastalara hem hekimlere hukuki destekte bulunulmaktadır. Büromuz uyuşmazlıkların hukuka uygun bir şekilde halli açısından bir çok tıbbi alanın uzmanı hekimle de irtibat halindedir. Büromuz sağlık hukukuna özgü özellikle aşağıdaki türde davalarda hukuki yardıma hazırdır.

  • Hekimin sorumluluğu
  • Hekimin cezai sorumluluğu
  • Tıbbi kötü uygulama-malpraktis
  • Mesleki sorumluluk sigortası
  • Hasta hakları
  • Hekim hakları
[:en]Health Law[:de]Medizinrecht[:]