[:tr]

Uygulamada sıklıkla görülen uyuşmazlıkların önemli bir kısmı, eşya hukuku ile ilgilidir. Taşınmazların mülkiyetinin nakli, ipotek, taşınmaz satış vaadleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, paylı mülkiyet, izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) bunlara örnek olarak verilebilir. Aksoy Hukuk, başta aşağıdaki uyuşmazlıklarda olmak üzere gerek taşınır gerek taşınmazlarla ilgili diğer hukuki uyuşmazlıklarda yardımda bulunmaya hazırdır.

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi
  • Ortaklığın giderilmesi
  • İpotek tesisi
  • Tapu iptali ve tescil davaları
  • Mülkiyetin nakli, bağışlama
  • Kentsel dönüşüm hukuku, idari davalar ve 6306 sayılı Kanun, risk tespiti
  • Zorunlu deprem sigortası (DASK) uyuşmazlıkları
[:]