Deniz Hukuku
Acil Yardımı

Aksoy Hukuk Bürosu, armatörlere/donatanlara, gemi maliklerine, kiracı ve işletenlere, ayrıca liman/marina işleticilerine, sigortacılara, yükle ilgililere ve elbette tüm denizcilere çatma, yangın, ambargo, gemide ölüm veya yaralanma hadiseleri de dahil deniz hukuku alanında uzman müdahelesinin gerektiği tüm hallerde yardıma hazırdır.

+90 555 899 44 00
+90 532 677 00 72