Tüm hukuki ihtiyaçlarınızda akademik ve profesyonel
hizmet

Aksoy Hukuk Bürosu, deniz ticareti hukuku, sigorta hukuku, taşıma hukuku, iş hukuku, sözleşmeler hukuku, şirketler hukuku, taşınmaz hukuku, uluslararası ticaret hukuku, havacılık hukuku ile aile hukuku uyuşmazlıklarınızda arabuluculuk sürecine katılımdan tahkim ya da davaya kadar uzanan geniş bir yelpazede hukuki yardım sunmaktadır. Büromuz özel hukukun tüm alanlarında hukuki danışmanlık, avukatlık, dava takibi, tahkim ve arabuluculuk süreçlerine katılım, sözleşme hazırlanması ve yorumlanması gibi hizmetler vermeye hazırdır.

The academic and professional legal help actually you need

Aksoy Law Firm provides legal consultancy services to clients in Turkish, English and German. Our firm is dedicated to providing the highest level of legal representation to our clients with a focus on individualized attention tailored to the clients’ specific case. Our Firm is ready to discuss potential solutions to your difficult legal matters (litigation, arbitration, mediation) in all areas of International & Turkish civil law as Maritime & Transportation Law, Labour Law, Contract Law, Family Law, Construction Law, Insurance Law and Company Law.

Güncel Haberler| Latest news

Aksoy Legal Blog

Leider ist der Eintrag nur auf Türkisch verfügbar.
Leider ist der Eintrag nur auf Türkisch verfügbar.
Çek Kanununun üçüncü maddesinde „(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, […]
Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist unser Büro für die Öffentlichkeit geschlossen und  Besprechungen […]
Türk hukukunda sağlık personelinin ataması, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde […]
Uygulamada senet olarak adlandırılan bonolarda kefalete sıkça rastlanır. Kefile dair kayıt genelde […]

Çalışma Alanları |Practice Areas 

Deniz Hukuku|Maritime Law

Konteyner Taşımaları, Demuraj, Gümrük Hukuku, Müşterek Avarya, Deniz Kazaları, Gemi Adamı Alacakları, Deniz İş Hukuku, Konişmento Uyuşmazlıkları, P&I Sigortaları, Yük Hasarı, Çekilmeyen Yükler, Gemi Satımı, Gemi Kiralamaları, Yat ve Marina İşletmeciliği

İş Hukuku | Labour Law

İş Sözleşmeleri, Haksız Fesih, İşe İade, Mobbing, Hizmet Tespiti, İşçilik Alacakları, İş Kazaları, Kıdem ve İzin Alacakları, Sosyal Sigortalar, Deniz İş Hukuku, Hava İş Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku|International Trade Law

Uluslararası Satışlar, İhracat ve ithalat Hukuku, Gümrük Hukuku, Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması ve Kontrolü, Incoterms, Akreditif, Vesaik Mukabili Ödeme, CMR-CIM-Montreal Sözleşmesi Uyuşmazlıkları, Milletlerarası Ticari Tahkim

Havacılık Hukuku Aviation Law

Montreal Sözleşmesi veya Türk Sivil Havacılık Kanunu Kapsamında Hava Kargo Davaları, Yük Hasarı, Uçak Satışları, Kira ve Rehin Sözleşmeleri, Uçak Kazaları, Yolcunun Ölümü-Yaralanması, Rötar ve Uçuş İptalleri, Yolcu Hakları

Sigorta Hukuku | Insurance Law

Nakliyat Sigortaları, P&I, Sorumluluk Sigortaları, İşyeri Paket Poliçeleri, Rücu Davaları, Hayat Sigortaları, Mesleki Sorumluluk Sigortaları, Tekne (H&M) Sigortaları, Yük Sigortaları 

Taşınmaz | İnşaat Hukuku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Bina Tamamlama Sigortaları, Tapu İptali Davaları, Ortaklığın Giderilmesi Davaları, Kentsel Dönüşüm Hukuku ve Riskli Yapılar, Aile Konutu, Kamulaştırma

Sözleşmeler Hukuku
Contract Law

Sözleşme Hazırlanması ve Kontrolü, Satım-Kira-Hizmet-Acentelik Sözleşmeleri, Ticari Sözleşmeler Hukuku

Taşıma Hukuku
Transport Law

Karayolu Taşımaları, Demiryolu Taşımaları, Ro-Ro Taşımaları, Lojistik Hukuku, Gümrük Uygulamaları, CMR-CIM Uyuşmazlıkları, Yük Hasarı, Gecikme, Nakliyat ve Yük Sigortaları, Taşıyıcının Sorumluluğuna Dayanan Davalar

Şirketler Hukuku
Company Law

-Şirket Kuruluşu, Ana Sözleşme Hazırlanması, Geneel Kurul Kararlarının İptali, Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu, Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma, Pay Devri, Tasfiye İşlemleri, Birleşme ve Devralmalar