[:tr]Covid-19 salgını nedeniyle yüzyüze müvekkil görüşmeleri yapılmamaktadır. Lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz. Zoom, Google Meet, Microsoft Team, Whatsapp veya Skype üzerinden çevrimiçi toplantılar için hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

İlginiz için teşekkür ederiz.

Aksoy Hukuk Bürosu | info@aksoylaw.com[:en]Due to the Covid-19 pandemic, our office are closed to the public and client meetings prohibited. Please visit our Contact page for support options. We are kindly ready for online meetings via Zoom, Google Meet, Microsoft Team, Whatsapp or Skype.

Thank you for your attention.

Aksoy Law Firm | info@aksoylaw.com[:de]Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist unser Büro für die Öffentlichkeit geschlossen und  Besprechungen mit Mandanten verboten. Bitte besuchen Sie unsere Kontaktseite für Support-Optionen. Wir sind bereit für Online-Meetings über Zoom, Google Meet, Microsoft Team, WhatsApp oder Skype.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Aksoy Law Firm | info@aksoylaw.com[:]