[:tr]

Ticaret hayatında sözleşmelerin hazırlanması basit işlerden değildir. Hangi konuda olursa olsun, bir sözleşme hazırlanırken tarafların haklarının korunmasına yönelik olarak maddelerin kontrolü gerekir. Bununla birlikte sözleşmeye doğru kayıtların konulması, hukuk seçimi, yetkili mahkemenin tayini ve özellikle tahkim kayıtları sözleşmenin tarafları için son derece önemli hukuki meselelerdendir. Özellikle uluslararası satım sözleşmelerinin uzman hukukçular tarafından irdelenmesi icap eder. Aksi takdirde sözleşmenin tarafının hak kaybı yaşaması kuvvetle muhtemeldir.

Aksoy Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası tüm özel hukuk sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolüne yönelik yardımda bulunmaya hazırdır.  Bu manada özellikle kira, satım, eser, hizmet, yayım, tedarik, temsil, acentelik, komisyonculuk, vekalet, taşıma ve sigorta sözleşmeleri hakkında Büromuza başvurabilirsiniz.

  • Türkçe, İngilizce, Almanca sözleşme hazırlanması
  • Sözleşmelerin kontrolü
  • Sözleşme görüşmelerine katılım
  • Sözleşmenin uyarlanması
  • Sözleşmenin değiştirilmesi
  • Sözleşmenin feshi
[:]