[:tr]

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenleme şeklinde belirlenmiştir.

6502 sayılı Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar. Kanunda tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi, tüketici işlemi ise, mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem olarak tanımlanmıştır.

6502 sayılı Kanunun kapsamına özellikle tek tarafınını tüketicinin oluşturduğu satım, hizmet, vekalet, taşıma, sigorta, kredi, eser sözleşmeleri dahildir. Bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemelerinde görülmesi gerekir. Son olarak, 6502 sayılı Kanun gereği, tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılan davalar 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenen harçlardan muaftır.

Aksoy Hukuk Bürosunda özellikle aşağıdaki tüketici hukukuna özgü davalar bakımından hukuki yardım alabilirsiniz.

 • Satılanın iadesi, değiştirilmesi ve onarımı
 • Ayıplı hizmet
 • Ayıplı ifa
 • Sözleşmeden dönme
 • Haksız şartlar
 • Ticari reklam
 • Satış sonrası hizmetler ve garanti
 • Abonelik sözleşmeleri
 • Paket tur sözleşmeleri
 • Mesafeli sözleşmeler
 • Konut finansmanı
 • Tüketici kredileri

[:en]Consumer Protection Law[:]