[:tr]

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun birinci kitabı ticari işletmeye, ikinci kitabı ise ticaret şirketlerine ayrılmıştır. Kanunda ticaret şirketleri düzenlenirken ilk olarak genel hükümlere yer verilmiş, ardından kollektif, komandit, anonim ve limited şirkete dair özel hükümler getirilmiştir.

Şirketin kuruluşundan sona ermesine kadar tüm süreç şirketler hukukunun araştırma konuları arasındadır. Bu manada şirketin kuruluşu, esas sözleşmenin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay ve sermaye koyma borcu, kar payı, şirketin organları, yönetim kurulu, genel kurul şirketiler hukuku meselelerindendir.

Aksoy Hukuk Bürosu, başta anonim ve limited şirket olmak üzere tüm şirketlere bu alanda hukuki danışmanlıkta bulunmaya hazırdır. Büromuzda özellikle aşağıdaki iş ve davalarda hizmet sunulmaktadır. Ancak ticari işletmeler, esnaf işletmeleri ve şirketler hukuku alanında sunulan hizmet, bunlarla sınırlı değildir.

 • Şirket kuruluşu
 • Ana sözleşme hazırlanması, değiştirilmesi
 • Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu
 • Denetim
 • Genel kurul kararlarının iptali
 • Azınlık hakları
 • Pay devri
 • Esas sermayenin arttırılması
 • Kurumsal yönetim ilkeler
 • Oy hakkı
 • İmtiyazlı pay
 • Kar payı alma hakkı
 • Bilgi alma hakkı
 • Acente, komisyoncu, bayi (tek satıcı)
 • Haksız rekabet
 • Ticari temsilci, vekil

[:en]Commercial & Company Law[:de]Handelsrecht & AG/GmbH-Recht[:]