[:tr]

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tahkim Kuralları uyarınca tahkim, tarafsız bir hakem kurulu tarafından, ulusal tahkim kuralları ve New York Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeler uyarınca tenfize elverişli ve bağlayıcı bir karar verilmesini sağlayan resmi bir yöntemdir. Milletlerarası uygulama dikkate alındığında, milletlerarası ticarî tahkimin kurumsal olarak veya herhangi bir kuruma bağlı olmaksızın (ad hoc) gerçekleştiği görülmektedir.

Türk hukukunda 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu yürürlükte olup, ayrıca 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 407 vd maddeleri iç tahkime ayrılmıştır. Bununla birlikte ülkemizin menfaatine İstanbul Tahkim Merkezinin mevcudiyeti de göz ardı edilmemelidir.

Aksoy Hukuk Bürosu sözleşmelere tahkim şartı konulmasından, iç veya milletlerarası tahkimde tarafları temsile, hatta hakem kararlarının infazına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Bu manada Büromuz özellikle aşağıdaki hukuki meselelerde yardıma hazırdır.

  • ICC tahkimi
  • İç tahkim
  • Ad hoc tahkim
  • İstanbul Tahkim Merkezi tahkimi
  • Tahkim anlaşması, tahkim şartı
  • LMAA
  • Tenfiz

 

[:]