Senetli Satışlarda Tüketicinin Korunması

Gündelik hayatta bir çok işletme senet, yani hukuki manada bono karşılığı ürün satmaktadır. Bu tür işletmelere örnek olarak beyaz eşya, mobilya ya da elektronik alet satanlar verilebilir. Bununla birlikte konut ya da araba satımı üzerine de senet tanzim edilmiş olabilir

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4/5. maddesinde “Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir” hükmü getirilmiştir.

Söz konusu hüküm, 6502 sayılı Kanun kapsamındaki işlemlerle sınırlıdır. Bu bakımdan senet düzenleyenin tüketici sıfatı taşıması, ayrıca tüketicinin sözleşme yaptığı kişinin de mesleki ya da ticari amaçla hareket eden kişilerden olması gerekir. 6502 sayılı Kanun bakımından tüketicinin tarafı olduğu sözleşme satış olabileceği gibi, farklı bir sözleşme örneğin imal, vekalet, sigorta ya da taşıma sözleşmesi de olabilir.

Tüketicinin imzalayıp karşı tarafa verdiği senedin nama yazılı düzenlenmiş olması durumunda, tüketici özellikle senedi satıcıdan devralan üçüncü kişilere karşı korunmuş olmaktadır. Nitekim böyle bir durumda tüketici, senedin ödenmesi talebiyle kendisine başvuran satıcı dışındaki senet hamiline, satım sözleşmesinden kaynaklanan bir savunma yapabilir.

Hukuki yardım için iletişim sayfamızı ziyaret ederek telefon ya da e-posta yoluyla irtibata geçebilirsiniz.