Gemi Adamlarının Ücret Alacağı

Kategori: Deniz Ticareti Hukuku | 0

Deniz ticareti hukukunda kaptan başta olmak üzere gemi adamları, hizmet sözleşmesiyle donatana (armatöre) bağlı olarak çalışır. Gemi adamları, donatanın yük gemisinde çalışmış olabileceği gibi, ticari bir yatında da görevlendirilmiş olabilir.

Türk hukukunda gemi adamlarının hizmet sözleşmesinden doğan alacaklarına (maaş, ücret, tazminat) özel bir önem bahşedilmiştir. Deniz ticareti mevzuatındaki özel hükümler gereği, gemi adamı, teminat yatırmaksızın geminin tutulmasını dahi talep edebilir. Hatta hizmet ücretini tahsil edememiş bir kaptan veya diğer bir gemi adamı donatanın gemisi üzerinde doğrudan rehin hakkına da sahiptir. Nitekim gemi adamlarının hizmet sözleşmesinden doğan alacakları hem gemi hem deniz alacakları arasında sayılmıştır.

Gemi adamları, çalıştıkları gemi ister Türk bayraklı ister yabancı bayraklı gemi olsun, donatana başvurabilir. Bununla birlikte geminin yabancı bayraklı olması halinde, Mahkemenin doğru hükümleri tatbik etmesi gerekir. Örneğin Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2016/7310 sayılı kararında, geminin yabancı bayrak taşımasına bağlı hukuki sonuçlar nedeniyle bozmaya hükmedilmiştir.