Uygulamada sıklıkla görülen uyuşmazlıkların önemli bir kısmı, eşya hukuku ile ilgilidir. Taşınmazların mülkiyetinin nakli, ipotek, taşınmaz satışvaadleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, paylı mülkiyet, izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) bunlara örnek olarak verilebilir. Aksoy Hukuk, başta aşağıdaki uyuşmazlıklarda olmak üzere gerek taşınır gerek taşınmazlarla ilgili diğer hukuki uyuşmazlıklarda yardımda bulunmaya hazırdır.

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi
  • Ortaklığın giderilmesi
  • İpotek tesisi, mortgage
  • Mülkiyetin nakli, bağışlama