legal consulting on spesific
maritime law subjects

Turkish Flag, Ship Registration and Turkish Int. Ship Register, Ship Building and Sale Contracts, Bunkering, Ship Recycling, Ship Arrest, Liner Shipping, B/L and C/P Disputes, Marine Accidents and General Average, Port Services and Liabilities, Freight Forwarding under Turkish Law

contaıner shıppıng

Yük Hasarı, Demuraj, Detention, Liman Hizmet ve Masrafları, Konişmento ve Çarter Partiye Dayanan Uyuşmazlıklar, Zarar Tespiti

road & aır transport

Taşıyıcının Sorumluluğu, Yük Hasarı, Geç Teslim, CMR Sorumluluk Sigortası Davaları, Freight Forwarding, Gümrük Hukuku

SEAFARER'S claıms

Kaptan, Zabit ve Diğer Gemiadamlarının Alacakları, TUGS, Deniz İş Kanunu Uyuşmazlıkları, Gemi Alacaklısı Hakkı

cargo ınsurance

Nakliyat (Yük) Sigortası Uyuşmazlıkları, Rücu Davaları, Taşıyıcının Sorumluluk Sigortası, P&I Himayesi, CMR Sigortaları, Nakliyat Abonman Poliçeleri

professional help
for different legal problems

Aksoy Hukuk, Deniz Ticareti, Sigorta, Taşıma ve Uluslararası Ticaret Hukukunun yanısıra İş Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Sağlık Hukuku ve Miras Hukuku uyuşmazlıklarında da yardıma hazırdır.

labour law

İşveren veya İşçi Davaları, Ücret-Kıdem Tazminatı, Fazla Mesai, Hafta Tatili Alacağı Davaları, İş Kazaları, Gemiadamlarının Hakları, İşe İade, Haksız Fesih

commercıal law

Şirketler Hukuku Problemleri, Ortaklıktan Çıkma/Çıkarma, Sözleşme Hazırlanması ve Kontrolü, İhracat-İthalat İşlemleri, Incoterms

famıly law & Dıvorce

Aile Hukuku Problemleri, Velayet, Nafaka, Boşanma, Miras Uyuşmazlıkları, Aile Hukukuna Özgü Tazminat Davaları, Aile Konutu Şerhi 

legal solutions you actually need

Arabuluculuk sürecine katılımdan başlayıp dava açılması ve takibine kadar farklı türde hukuki danışma ve hizmet. 

lıtıgatıon & arbıtratıon

Dava Takibi & Tahkim

academıc LEgal consultIng

Hukuki Danışma, Uzman Görüşü

medıatıon & negotIatInG

Arabuluculuk Sürecine Katılım