AKSOY LAW is an international law firm, based in Izmir – Turkey. The attorneys at AKSOY LAW represent clients throughout Turkey, including the  Istanbul, Ankara and Harbour Cities Kocaeli, Antalya, Samsun, Trabzon, Mersin and Iskenderun.

AKSOY LAW specializes in International Trade, Maritime, Transportation, Aviation and Insurance Law. Our Firm solves your legal issues especially such as commercial contracts, international conventions (CISG, CMR, CIM, Montreal Convention), liability of the carrier, demurrage and detention, registration and Turkish flag, shipmaster and seamen’s claims, Ro-Ro shipping, bunker contracts and trader, arrest of ships in Turkey, B/L and C/P disputes. Our Law Firm represents clients on maritime disputes, especially at Port of Aliaga (Izmir), Port of Ambarli (Istanbul), Port of Derince (Kocaeli), Port of Mersin and Port of Iskenderun.

AKSOY LAW provides legal consultancy services to clients in Turkish, English and German. Our firm is dedicated to providing the highest level of legal representation to our clients with a focus on individualized attention tailored to the clients’ specific case. AKSOY LAW is ready to discuss potential solutions to your difficult legal matters.

Please don’t hesitate to contact us for any further information: info@aksoylaw.com (English or Deutsch)

Doktorların Eş Durumu Ataması

Türk hukukunda sağlık personelinin ataması, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde hükme bağlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 20. maddesi, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği, farklı bir deyişle eş durumu/mazereti atamasıdır. Yönetmeliğin 20. maddesi... READ MORE

Senette Kefil Olmak ve Eşin Rızası

Uygulamada senet olarak adlandırılan bonolarda kefalete sıkça rastlanır. Kefile dair kayıt genelde senedin ön yüzünde bulunur. Bunun için tek başına imza dahi yeterlidir. Aval olarak bilinen bu müessese dahilinde genelde kefil, senet borçlusu... READ MORE

Davalı Olarak Sadece Acentenin Gösterilmesi

Denizyoluyla eşya taşımalarında navlun sözleşmesi genelde acente vasıtasıyla kurulur. Bu manada Türkiye’de birçok yabancı taşıyanın acentesi faaliyet göstermektedir. Taşıyanın sorumluluğuna ilişkin bir dava açılmak istendiğinde davalı olarak kimin nasıl gösterileceği önemli bir meseledir.... READ MORE

Gemi Adamının Alacak Davasında Görevli Mahkeme

Davacı vekili, müvekkili ile davalı şirket arasında akdedilen gemi hizmet sözleşmesi uyarınca müvekkilinin 15/01/2016-27/02/2016 tarihleri arasında numaralı …gemisinde yıllık izin ücreti dahil aylık 3.500,00 USD ücret karşılığında çarkçıbaşı olarak çalıştığını, çalışma dönemine dair... READ MORE