Tüm Hukuki İhtiyaçlarınızda 
Akademik
ve Profesyonel Hizmet

Aksoy Hukuk Bürosu, deniz ticareti hukuku, sigorta hukuku, iş hukuku, sözleşmeler hukuku, şirketler hukuku, taşınmaz hukuku, uluslararası ticaret hukuku, havacılık hukuku, sağlık hukuku ve aile hukuku uyuşmazlıklarınızda arabuluculuk sürecine katılımdan tahkim ya da davaya kadar uzanan geniş bir yelpazede hukuki yardım sunmaktadır.Büromuz yukarıda sayılanlar başta gelmek üzere özel hukukun tüm alanlarında sözlü ve yazılı hukuki danışmanlık, avukatlık, dava takibi, tahkim-arabuluculuk süreçlerine katılım, şirket danışmanlığı, sözleşme hazırlanması ve yorumu gibi farklı türde akademik ve profesyonel düzeyde hukuki hizmet vermeye hazırdır. Daha fazla bilgi almak için çalışma alanları sayfalarını ziyaret edebilir veya aşağıdaki adrese destek almak istediğiniz konu hakkında e-posta atabilirsiniz. 

Aksoy Law Firm provides professional and academic legal assistance on your legal disputes especially in maritime law, insurance law, labour law, contracts law, corporate law, real estate law, international trade law, aviation law, health law and family law. Our Firm and Lawyers are ready to provide legal services such as legal consultancy, advocacy, participation to arbitration or mediation processes. For more information, you can visit the practice areas pages or send an e-mail to the address below about the legal need on wich you want support.


AKSOY Hukuk Bürosu | Law Firm

info@aksoylaw.comGüncel Haberler| Latest news

Aksoy Legal Blog

Sorry, this entry is only available in Turkish.
Çek Kanununun üçüncü maddesinde “(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, […]
Due to the Covid-19 pandemic, our office are closed to the public and […]
Türk hukukunda sağlık personelinin ataması, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde […]
Uygulamada senet olarak adlandırılan bonolarda kefalete sıkça rastlanır. Kefile dair kayıt genelde […]

Çalışma Alanları |Practice Areas 

Deniz Hukuku|Maritime Law

Konteyner Taşımaları, Demuraj, Gümrük Hukuku, Müşterek Avarya, Deniz Kazaları, Gemi Adamı Alacakları, Deniz İş Hukuku, Konişmento Uyuşmazlıkları, P&I Sigortaları, Yük Hasarı, Çekilmeyen Yükler, Gemi Satımı, Gemi Kiralamaları, Yat ve Marina İşletmeciliği

İş Hukuku | Labour Law

İş Sözleşmeleri, Haksız Fesih, İşe İade, Mobbing, Hizmet Tespiti, İşçilik Alacakları, İş Kazaları, Kıdem ve İzin Alacakları, Sosyal Sigortalar, Deniz İş Hukuku, Hava İş Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku|International Trade Law

Uluslararası Satışlar, İhracat ve ithalat Hukuku, Gümrük Hukuku, Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması ve Kontrolü, Incoterms, Akreditif, Vesaik Mukabili Ödeme, CMR-CIM-Montreal Sözleşmesi Uyuşmazlıkları, Milletlerarası Ticari Tahkim

Havacılık Hukuku Aviation Law

Montreal Sözleşmesi veya Türk Sivil Havacılık Kanunu Kapsamında Hava Kargo Davaları, Yük Hasarı, Uçak Satışları, Kira ve Rehin Sözleşmeleri, Uçak Kazaları, Yolcunun Ölümü-Yaralanması, Rötar ve Uçuş İptalleri, Yolcu Hakları

Sigorta Hukuku | Insurance Law

Nakliyat Sigortaları, P&I, Sorumluluk Sigortaları, İşyeri Paket Poliçeleri, Rücu Davaları, Hayat Sigortaları, Mesleki Sorumluluk Sigortaları, Tekne (H&M) Sigortaları, Yük Sigortaları 

Taşınmaz | İnşaat Hukuku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Bina Tamamlama Sigortaları, Tapu İptali Davaları, Ortaklığın Giderilmesi Davaları, Kentsel Dönüşüm Hukuku ve Riskli Yapılar, Aile Konutu, Kamulaştırma

Sözleşmeler Hukuku
Contract Law

Sözleşme Hazırlanması ve Kontrolü, Satım-Kira-Hizmet-Acentelik Sözleşmeleri, Ticari Sözleşmeler Hukuku

Taşıma Hukuku
Transport Law

Karayolu Taşımaları, Demiryolu Taşımaları, Ro-Ro Taşımaları, Lojistik Hukuku, Gümrük Uygulamaları, CMR-CIM Uyuşmazlıkları, Yük Hasarı, Gecikme, Nakliyat ve Yük Sigortaları, Taşıyıcının Sorumluluğuna Dayanan Davalar

Şirketler Hukuku
Company Law

-Şirket Kuruluşu, Ana Sözleşme Hazırlanması, Geneel Kurul Kararlarının İptali, Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu, Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma, Pay Devri, Tasfiye İşlemleri, Birleşme ve Devralmalar

aksoy Iaw firm