AKSOY Hukuk Bürosu

İş Hukuku ve Taşınmaz Hukuku Uyuşmazlıklarında Sektörel Deneyim

Büromuz iş hukukunun hem işçi hem işveren açısından farklı alanlarında ve ayrıca taşınmaz (gayrimenkul) hukukunda uzmanlığa ve deneyime sahiptir. Başta iş akdinin feshi, işe iade, hizmet tespiti, işçilik alacağı davaları ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri olmak üzere bu konuların farklı hukuki boyutlarında yardıma hazırız.

Güncel Haberler| Latest news

Aksoy Legal Blog

Çek Kanununun üçüncü maddesinde „(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, […]
Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist unser Büro für die Öffentlichkeit geschlossen und  Besprechungen […]
Türk hukukunda sağlık personelinin ataması, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde […]
Uygulamada senet olarak adlandırılan bonolarda kefalete sıkça rastlanır. Kefile dair kayıt genelde […]
Denizyoluyla eşya taşımalarında navlun sözleşmesi genelde acente vasıtasıyla kurulur. Bu manada Türkiye’de […]
Leider ist der Eintrag nur auf Türkisch und Amerikanisches Englisch verfügbar.
AKSOY Hukuk Bürosu

Hukuki İhtiyaçlarınızda akademik ve profesyonel
hizmet

Aksoy Hukuk Bürosu, deniz ticareti hukukunun yanı sıra, sigorta hukuku, taşıma hukuku,iş hukuku, sözleşmeler hukuku, şirketler ve ticaret hukuku, taşınmaz hukuku ile aile hukuku uyuşmazlıklarınızda arabuluculuk sürecine katılımdan tahkim ya da davaya kadar uzanan geniş bir yelpazede hukuki yardım sunmaktadır. Büromuz özel hukukun tüm alanlarında hukuki danışmanlık, avukatlık, dava takibi, tahkim ve arabuluculuk süreçlerine katılım, sözleşme hazırlanması ve yorumlanması gibi hizmetler vermeye hazırdır.

AKSOY Law Firm

Academic and professional legal help actually you need

Our Firm provides legal consultancy services to clients in Turkish, English and German. Our firm is dedicated to providing the highest level of legal representation to our clients with a focus on individualized attention tailored to the clients’ specific case. AKSOY LAW is ready to discuss potential solutions to your difficult legal matters (litigatin, arbitration, mediation) in all areas of Turkish civil law as Labour Law, Contract Law and Company Law.