Güncel Haberler| Latest news

Aksoy Legal Blog

Çek Kanununun üçüncü maddesinde “(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; a) […]
Covid-19 salgını nedeniyle yüzyüze müvekkil görüşmeleri yapılmamaktadır. Lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz. Zoom, Google Meet, Whatsapp veya Skype üzerinden çevrimiçi […]
Türk hukukunda sağlık personelinin ataması, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde hükme bağlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 20. maddesi, aile birliği […]
Aksoy Hukuk Bürosu

İhtiyaç duyduğunuz konularda
akademik
 & profesyonel 
hukuki yardım

Aksoy Hukuk Bürosu, deniz ticareti hukukunun yanı sıra, sigorta hukuku, taşıma hukuku,
iş hukuku, sözleşmeler hukuku, şirketler ve ticaret hukuku, taşınmaz hukuku ile aile hukuku uyuşmazlıklarınızda
arabuluculuk sürecine katılımdan tahkim ya da davaya kadar uzanan geniş bir yelpazede
hukuki yardım sunmaktadır. Büromuz özel hukukun tüm alanlarında hukuki danışmanlık, avukatlık, dava takibi, tahkim ve arabuluculuk süreçlerine katılım, sözleşme hazırlanması ve yorumlanması gibi hizmetler vermeye hazırdır.

Aksoy Law Firm

Academic & Professional
legal help actually you need

AKSOY LAW provides legal consultancy services to clients in Turkish, English and German. Our firm is dedicated to providing the highest level of legal representation to our clients with a focus on individualized attention tailored to the clients’ specific case. AKSOY LAW is ready to discuss potential solutions to your difficult legal matters (litigatin, arbitration, mediation) in all areas of Turkish civil law as Labour Law, Contract Law and Company Law